PARTNER
niszczarki dokumentów, kalkulatory
Niszczarki dokumentów WorldCard Office WorldCard Color WorldCard Ultra KONTAKT
HSM SECURIO - energooszczędne
HSM COMPACT - przybiurkowe
HSM OFFICE - biurowe
HSM PROFESSIONAL - wysokowydajne
HSM SHREDSTAR
Niszczarki dokumentów

Made in Germany

 Wysoka jakość produktów jest wynikiem szczególnej dbałości HSM w dziedzinie wdrażania nowych technologii. Świadczy o tym choćby fakt, że HSM ma opatentowanych 140 rozwiązań, które czynią urządzenia HSM niezwykle trwałymi i niezawodnymi

 

 

System EMCS (Energy Management and Control System) - rozsądny sposób zarządzania energią:

soeFunkcja automatycznego usypiania: Po upływie 2 minut bezczynności niszczarka SECURIO automatycznie przełącza się w tryb energooszczędny: wszystkie jej komponenty będące zbędnymi odbiornikami elektryczności zostają wyłączone lub pobór mocy przez nie jest ograniczany do minimum. Wystarczy jednak wprowadzić do urządzenia kolejną porcję papieru, a włączy się ono automatycznie, wznawiając pracę.

Funkcja automatycznego wyłączania: po 4 godzinach bezczynności niszczarka SECURIO wyłącza się całkowicie. Dzięki temu w nocy i w weekendy nie marnuje ona cennej energii. Niszczarka włącza się natychmiast, gdy tylko użytkownik naciśnie przycisk sterujący.

Tryb pracy chwilowej: Aby zniszczyć niewielki kawałek papieru, kartę kredytową lub folię należy nacisnąć przycisk sterujący i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy – niszczarka SECURIO włączy się i będzie pracować przez 10 sekund, po czym automatycznie wyłączy się.

Tryb pracy ciągłej: Przy dużych ilościach papieru i dokumentów, naciśnięcie przycisku sterującego i przytrzymanie go przez 4 sekundy przełącza niszczarkę SECURIO w tryb pracy ciągłej. Urządzenie automatycznie powróci do trybu gotowości, gdy proces
niszczenia dobiegnie końca.

30-lat gwarancji na jednoelementowe noże tnące

30 lat gwarancjiHSM, udziela 30-letniej gwarancji na jednoelementowe noże tnące, zainstalowane w niszczarkach biurowych pracujących na napięcie 230V.

Gwarancja nie obejmuje niszczarek w piątym stopniu bezpieczeństwa wg DIN 72757-1, HS Level 6, HSM 411.2 OMDD, nanoshred 726 oraz wszystkich modeli shredstar. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, naturalnej utraty wartości ani czynności wykonanych przez osoby trzecie.

 

Produkty | KALKULATORY | WorldCard Office | WorldCard Color | WorldCard Ultra | KONTAKT

All Rights Reserved...